Nová akcia

06.04.2011 23:15

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.